Luntertun
Historik

Logen nr 85 Luntertun IOOF av Sveriges sigill ser du till vänster. Sigillet föreställer Karl XV:s bro över Rönneå i Ängelholm. Karl XV:s bro byggdes 1864 under konung Karl XV:s regeringsperiod. Bron är typisk tidsenlig och förbinder centrala staden med sjukhusområdet. Brons nuvarande utseende tillkom efter renovering 2005.

Karl XV:s bro

Under senare år har endast bussar, cyklister och gående fått trafikera bron, då man ansett att hållbarheten inte varit den bästa. Detta har under år 1999 lett till att en utredning satts igång från kommunens sida om brons fortsatta existens. Inför år 2001 budgeterades 9,5 miljoner för renovering av bron alternativt en nybyggnation.

Brons ombyggnad låg stilla ett par år, men år 2004 togs beslutet att bron skulle byggas om i modernare teknik, men med bibehållen struktur. Arbetet påbörjades mars-april 2005 och den nya bron invigdes 28 augusti 2005 kl 11.30, vilket noterades i en artikel i HD/NST veckan innan invigningen.

KLUBBEN LUNTERTUN BILDAS

Odd Fellow klubben Luntertun bildades den 14 mars 1920. Namnet Luntertun valdes som en erinran om staden Ängelholms föregångare under medeltiden. Initiativtagare till bildandet av en Odd Fellow-loge var två förutvarande bröder, Landsfiskal Oscar Hellertz och köpman Joh. E Johansson, tillsammans med bröderna disponent Gotthard Ellerstrand, ingenjörerna Nils Wikström och Per Wikström samt köpman Arthur Andersson.

När klubben upplöstes den 17 juni 1921 fanns det redan 35 medlemmar, som gick in i den nya Logen 85 Luntertun.

LOGEN INSTITUERAS

Logen 85 Luntertun instituerades lördagen den 18 juni 1921 under ledning av dåvarande Storsiren br. Wilhelm Laurentz. Som övriga Storämbetsmän fungerade DDSS br. N A Ewald. Stormarskalken br. John Fristedt, Norrköping, ExÖM br. Fredrik Lindberg, nr 1 Scania, ÖM br. A Lennart och UM br. A Holmberg, nr 23 Urania. Deltog gjorde även HP i Lägret nr 1 Suecia br. Carl Håkansson och ett stort antal bröder från olika loger.

LOGENS STIFTARE

Följande 13 bröder har antecknats som Logens stiftare:

 •  Oscar Hellertz, landsfiskal och logens förste övermästare
 •  Joh. E Johansson, köpman
 •  Gotthard Ellerstrand, disponent
 •  Nils Wikström, ingenjör
 •  Per Wikström, ingenjör
 •  Arthur Andersson, köpman
 •  Gustac Brink, fotograf
 •  Gösta Berg von Linde, borgmästare
 •  Frans M Hagelberg, skomakaremästare
 •  Claes Wedenberg, urmakare
 •  Robert Lindow, lokmästare
 •  August Johansson, direktör
 •  Henning Kruuse, frisör

VÄNLOGE

Många loger har utvecklat trevligt ytbyte med andra loger och på så sätt skaffat sig vänloger. Logen nr 85 Luntertun har två vänloger, nämligen Logen nr 55 Pax (Hilleröd, Danmark) sedan 1946 och Logen nr 20 Fridtjof Nansen (Oslo, Norge) sedan 1948. Med 55 Pax har vi utbyte varje år, jämna år hos oss, udda år hos Pax. Med 20 Fridtjof Nansen har vi utbyte vartannat år, tex 2012 hos oss, 2014 hos Fridtjof Nansen, osv.

SLÄKTSKAP

Logen nr 85 Luntertuns moder är Logen nr 23 Urania, Landskrona, som grundades den 20 april 1901.
Logen nr 23 Uranias moder är Logen nr 3 Amicitia, Malmö, som grundades den 1 augusti 1888.

HÄNT I ORDEN / BILDER

Logen publicerar händelser och evenemang under "Hänt i Orden" alternativt under "Bilder".  Det kan tex vara speciella Logemöten, Klubbaktiviteter eller utflykter mm.

 

UPPDATERING
"Historik" uppdaterades senast 130901, 10.19/PeO
Text och bild skyddas av Lagen om upphovsrätt. Öppnas på ny sida.
Synpunkter/Felaktigheter på sidan: maila Webbredaktör