Tyrgils Knutsson
Ordenshuset

Ganska snart efter logens instituering föddes tanken att skaffa sig ett hem.

Hitills hade logemötena  hållits på Stadshotellet, men detta blev i längden för besvärligt, varför planerandet för ett nytt hus tog fart. Redan på Luciadagen den 13 dec.1924 invigdes vårt nya vackra Logehus på Östra Järnvägsgatan 23. En stor skara gäster hade mött upp, dels Ordens Storämbetsmän, dels en stor del av stadens honoratiores och naturligtvis många logebröder.

Huset kostade vid uppförandet 85.000 kr.  Emellertid stundade svårare tider, ekonomin drabbades hårt och slutligen tvingades logen att sälja huset till Tempelriddarorden, som övertog ägandet i juli 1938. Logen blev nu hyresgäst i sitt gamla hem, något som många av bröderna inte var nöjda med.
När därför 1976 möjligheten yppades att förvärva Pingstkyrkans fastighet vid Stockholmsvägen upptogs förhandlingar med ägarna och 1 maj 1977 kunde logen åter ha sina logemöten i ett eget hus. I den nya fastigheten fick logen en utomordentlig vacker och trivsam logesal, medan övriga utrymmen snart visade sig vara i minsta laget, så redan 1983-84 gjordes försök att skissa på ett nytt hus.

Under årens lopp har många förslag förts fram på lösningar av logens lokalproblem, utbyggnader, nybyggnader eller övertagande av lokaler, men inte något förslag var riktigt bra. Men så, plötsligt, öppnades en möjlighet att köpa tillbaka vårt gamla hem på Östra Järnvägsgatan. Förhandlingar inleddes med Tempelriddarorden och i oktober 2001 skrevs köpeavtal, på nyårsdagen 2002 tillträdde vi som ägare. I slutet av april 2002 hade logen sitt första möte i de nygamla lokalerna som under vintern rustats upp för att passa våra behov.

År 2008 gjordes en stor investering för att handicapanpassa vårt Logehus. Den 1 september installeradse en hiss så att man utifrån kan nå alla våningsplan. Kostnaden uppgick till 125.000 exclusive kringarbeten såsom håltagningar och ytterdörr.