Tyrgils Knutsson
Brödraloge 70

Den 25 oktober 1918 samlades ett antal Odd Fellowbröder på Hotell Kung Carl i Mariestad och instituerade där Odd Fellowklubben Vänern. Målet för klubben var att snarast bilda en egen loge och redan den 12 april 1919 var man redo att instituera Logen nr 70

Fakta

Distrikt

7

Instituerad

1919-04-12

Installering

Jämna år

Mötesdagar

2:a och 4:e torsdagen, utom juni-augusti

Säte

Mariestad

Län

Västra Götalands län

Besöksadress

Adress

Östra Järnvägsgatan 23

Ort

Mariestad

Postadress

Adress

Östrajärnvägsgatan 23

Postadress

542 33 Mariestad

Kontaktinformation

TelefonInstitution

0501-775 75

TelefonKontakt

070-728 29 58

 

 

 

Bankgiro

212-5086

Plusgiro