Tyrgils Knutsson
Brödraloge 70

O.B.S. !!!!!! ALL ODD FELLOW VERKSAMHET LIGGER NERE TILLS VIDARE, ETT CENTRALT BESLUT MED HÄNSYN TILL RISK FÖR SMITTSPRIDNING. O.B.S.!!!!!!!!!! FRÅGOR BESVARAS AV ÖM ARNE TENGVALL, 070-728 29 58

Fakta

Distrikt

7

Instituerad

1919-04-12

Installering

Jämna år

Mötesdagar

2:a och 4:e torsdagen, utom juni-augusti

Säte

Mariestad

Län

Västra Götalands län

Besöksadress

Adress

Östra Järnvägsgatan 23

Ort

Mariestad

Postadress

Adress

Östrajärnvägsgatan 23

Postadress

542 33 Mariestad

Kontaktinformation

TelefonInstitution

0501-775 75

TelefonKontakt

070-728 29 58

 

 

 

Bankgiro

212-5086

Plusgiro