Christopher Polhem
Ordenshuset

Vårt Ordenshus på Strandgatan 18-20 i Trollhättan

Odd Fellowgården i Trollhättan hyser brödralogen Nr 68 Christopher Polhem och Rebeckalogen Nr 74 Drottning Filippa samt de gånger på året vandringslägret BrödraLägret nr 21 Västerled respektive RebeckaLägret nr 12 Vänerstrand förlagt sina möten i Trollhättan. Odd Fellowgården i Trollhättan har av Riksantikvarieämbetet beskrivits som en solitär i bebyggelsen på Strandgatan.

Odd Fellowgården på Strandgatan är således en unik byggnad för Trollhättan, ritad av dåtidens mycket berömde arkitekt, professorn i byggnadskonst Lars Israel Wahlman. Bland hans större arbeten kan nämnas Engelbrektskyrkan i Stockholm, Stockholms Rådhus samt Tjolöholms slott utanför Kungsbacka, byggnader som kan sägas vara påverkade av en mer kontinental stilströmning i jämförelse med Odd Fellowgården som utgör ett gott exempel på en mer nationell byggnadsstil. Professor Wahlman fick uppdraget av regementsläkaren Göran Wijkmark år 1907 och villan uppfördes mellan åren 1908-09.

Villan är av hög arkitektonisk kvalité och består av två våningar förutom vindsvåning och källare. Villan är utvändigt beklädda med stående träpanel i två färger och täckt med tegeltak i olika nivåer. Allt virke, prima kärnvirke, hämtades från Dalarna liksom timmermännen och snickarna.

Riksantikvarieämbetet har i ett yttrande 1969 betonat byggnadens betydelse för Trollhättan genom dess utformning ”som en utpräglad solitär byggnad varför den utan större svårigheter bör kunna bevaras inom en i övrigt modern bebyggelse samt att dess detaljrika exteriör medverkar till att miljön längs älven berikas” Huset är idag q-märkt vilket innebär att dess exteriör inte utan vidare får förändras

Familjen Wijkmark flyttade in i villan 1909. Tyvärr fick Dr Göran Wijkmark icke njuta av sitt nya hem utan avled strax efter inflyttningen. Änkan med sina två barn bodde kvar några år till dess barnen var stora nog att själva flytta till Uppsala resp. Stockholm för vidare studier. Fru Wijkmark flyttade till Sicilien där hon vistades under ett flertal år.

Villan, som gick under namnet Wijkmarska gården, fick därefter ett antal nya ägare, där villan uppkallades efter sin ägares namn. År 1913 uthyrde fru Wijkmark sin villa till en engelsk ingenjör vid namn Brenner som var anställd vid Elektrokemiska på Stallbacka. Han hyrde dock endast under ett år varefter fru Wijkmark sålde villan 1914 till häradshövding Colléen. Häradshövdingen bodde i villan till 1921 då Nydqvist & Holm – NOHAB -- tillträdde som köpare. Huset användes därvid för representation och utnyttjades flitigt under ”ryssloksperioden”

1924 inköpte doktor Fredrik Sjöblom villan och gav den dess dåtida namn: Sjöblomska villan. Familjen Sjöblom residerade i huset i 21 år då de sålde det 1945 till ingenjör Algot Nyström – Nyströmska villan som senare överlät bostaden på sin maka fru Ebba Nyström.

I januari 1970 inköpte Logen Nr 68 Christopher Polhem av Odd Fellow villan och bedriver alltjämt där sin logeverksamhet tillsammans med Rebeckalogen Nr 74 Drottning Filippa och vandringslägren Lägret BL21 Västerled och Lägret RL 12 Vänerstrand vid de tillfällen dessa har förlagt sina möten till Trollhättan. Villan utnyttjas dock inte enbart för logeverksamhet utan utnyttjas också av Kanalrestaurangen AB som bedriver restaurangverksamhet i huset.

Villan heter numera Odd Fellowgården, allt i enlighet vad traditionen bjuder att uppkalla villan efter dess ägare. Ordet ”gården” har också återtagits för att återknyta till ursprunget ”Wijkmarkska gården”