Christopher Polhem
Historik

Logens historik

Odd Fellow-logen Nr 68 Christopher Polhem instiftades den 11 maj 1918.

Impulsen till bildandet av en Odd Fellow-loge i Trollhättan kom från logen Nr18 Axel Oxenstierna i Göteborg och dess ExÖM S.E. Svensson. Denne hade under första världskriget åren 1914-1919 en son som gjorde sin tingstjänstgöring i just Trollhättan. Genom sonen och dennes kollega, notarie Otto Kjellgren, knöts kontakt mellan S.E. Svensson och Trollhätterektorn Atle Lund som i Skövde redan blivit invigt i Odd Fellow Orden. Understödd av sin logebroder i Göteborg, ExÖM G. Forsberg, orienterade dessa två i december 1916 i Trollhättan en krets intresserade som Atle Lund och Otto Kjellgren samlat kring sig om Odd Fellow, dess arbetssätt och ändamål.

Ett embryo var sått och det spirande intresset stimulerades från Göteborg, och då särskilt genom G. Forsberg, så att Trollhättan Odd Fellow-förening Christopher Polhem den 7 juni 1917 kunde bildades. Under Atle Lunds ledning växte föreningen i stadga och omfattning och 1918 kunde föreningen övergå till loge efter ansökan av logens stiftare Atle Lund, Fredrik Sjöblom, Otto Kjellgren, Emil Rohdin och Albert Salvén. Den 11 maj 1918 infann sig dåvarande Storsiren W Laurentz i Trollhättan för att inviga en ny loge av Odd Fellow. Logen Nr 68 Christopher Polhem var född.

Vid institueringen var medlemsantalet 39. Logelokal blev nu och sex år framåt Lilla Stadsfullmäktigesalen.  Lokalfrågan var emellertid ett ständigt återkommande spörsmål men i början av år 1924 fick logen en egen logelokal i ett av de fem stiftarna nyuppfört hus då Emil Rohdin lät uppföra en fastighet i hörnet av Torggatan - Österlånggatan i vilken en logesal kunde inrymmas. I samband härmed bildades en logelokalförening som stod som hyresgäst gentemot hyresvärden som i alla avseenden visade logen stort tillmötesgående. Trots förmånligt hyresavtal verkade logelokalföreningen för att drömmen om en egen fastighet levde vidare där inte enbart en logelokal med goda nödvändiga biutrymmen skulle finnas utan också tillräckligt rymliga klubblokaler för gemensam trevnad skulle kunna erhållas. En lösning uppenbarade sig när logen hösten 1956 fick möjlighet att hyra bottenvåningen i fastigheten Neptun 1 i hörnet av Magasins- och Österlånggatan, mitt i centrala staden, en fastighet man 1966 också blev ägare till.

1970 yppade sig så möjligheten att förvärva den nuvarande fastigheten längs Strandgatan utefter kanalen, en fastighet som logen fortfarande är i besittning av.

Logens historia är dock inte enbart dess lokalfrågas historia även om det med historiska perspektiv dominerar tidigare historie-skrivningar. Axplock ur tidigare skrivelser noterar att månadsavgiften år 1957 höjdes från 4 till 6 kronor ”en hissnande höjning som man hyste starka betänkligheter mot med hotande massflykt som följd”. Vidare kan noteras att logen 1964 hade 230 medlemmar, den hittills högsta i logens historia och att man 1959 invigde så många 27 nya bröder.

Medlemsantalet i Logen har under det senaste årtiondet varit ungefär 160 medlemmar och som väl stämmer överens med logens uttalade målsättning. Logens sammankomster präglas av gemyt, trevnad och av en harmonisk atmosfär helt i Odd Fellow Ordens anda. Det är därför Logen ser fram emot de närmast kommande 10 åren då Logen med tillförsikt kan fira sina 100 år.

Logens övermästare

 • 1918-1919 Lundh, Atle
 • 1919-1921 Sjöblom, Fredrik
 • 1921-1922 Stenström, Oskar
 • 1922-1925 Danieli, Sven
 • 1926-1927 Wessberg, Claes
 • 1928-1930 Nilsson, Charles
 • 1931-1933 Sohlström, Josua
 • 1934-1935 Norman, Axel
 • 1936-1937 Rhodin, Emil
 • 1938-1939 Drakenberg, Olof
 • 1940-1943 Sohlström, Josua
 • 1944-1947 Sjögren, Konrad
 • 1948-1949 Martinsson, Joel
 • 1950-1951 Wennerberg, Eric C-son
 • 1952-1953 Gudmundson, Gustaf
 • 1954-1957 Arthur, Thure
 • 1958-1959 Dahlström, Alfons
 • 1960-1961 Blomberg, Lennart
 • 1962-1963 Carlsson, Arne
 • 1964-1965 Calmestrand, Allan
 • 1966-1967 Lindfeldt, Sten 
 • 1968-1969 Ericsson, Bror
 • 1970-1971 Rhodin, Herbert
 • 1972-1973 Molin, Eric
 • 1974-1975 Karlsson, Rolf
 • 1976-1977 Kvarnström, Pär Eric
 • 1978-1979 Pettersson, Folke
 • 1980-1981 Holm, Ragnar
 • 1982-1983 Carlsson, Stig
 • 1984-1985 Olsson, Jan
 • 1986-1987 Sahlin, Tage
 • 1988-1989 Henriksson, Lennart
 • 1990-1991 Sjöstrom, Kjell
 • 1992-1993 Hallgren, Tomas
 • 1994-1995 Olsson, Christer
 • 1996-1997 Westergren, Ingemar
 • 1998-1999 Axelsson, Kjell
 • 2000-2001 Gustavsson, Magnus
 • 2002-2003 Solvang, Svein
 • 2004-2005 Larsson, Lars Håkan
 • 2006-2007 Roos, Thomas
 • 2008-2009 Gregart, Ove
 • 2010-2011 Mikaelson, Bengt
 • 2012-2013 Thureson, Kent
 • 2014-2015  Wester, Tommy
 • 2016-2017 Söder, Lars
 • 2018-2019 Carlberger, Thomas
 • 2020-2021 Karlsson, Leif

Vem var Christopher Polhem?

Christopher Polhem (fram till adlandet 1716 Polhammar), troligen född 18 december 1661 i Tingstäde på Gotland, död 30 augusti 1751 i Stockholm; svensk uppfinnare och industriman, kallad "den svenska mekanikens fader".

Polhem var son till Christina Eriksdotter Schening från Vadstena och Wulf Christopher Polhammar, en tysk köpman som invandrat till Visby. Han hade åtminstone 2 bröder, Johan och Jonas. Modern gifte om sig med Jöran Silcker. Som åttaåring blev han faderlös och flyttade till en farbror i Stockholm. Han arbetade ett tag som dräng på en gård i Uppland. Med tiden blev Polhem inspektor på Vansta säteri i Ösmo, där han blev kvar till år 1685.  

1687 började han studera fysik, matematik och mekanik vid Uppsala universitet. Efter utbildningen reste han runt i Europa för att lära sig tekniska nyheter. Vid hemkomsten startade han 1697 den första skolan för ingenjörer i Sverige Laboratorium mechanicum, där han för undervisningen skapade en modellsamling för rörelsemekanismer, Polhems mekaniska alfabet. 1699 grundade han Stjärnsunds manufakturverk i Dalarna som bland annat tillverkade maskiner och pendelur.

Polhem hade i uppdrag att försöka bygga slussar förbi Trollhättefallen i Göta älv. De kom aldrig i drift men det finns några ofullbordade slussar vid fallområdet i Trollhättan (Polhems slussled). Först år 1800 blev drömmen om en farled mellan Östersjön och Vänern en verklighet och Trollhätte kanal kunde invigas.

Han har även "uppfunnit" Polhemsknuten som är en korslänks-koppling mellan två axeländar som bildar viss vinkel mot varandra. Polhemslåset är en sorts hänglås, som man kan träffa på här och var än i dag.

I Sverige finns ett antal skolor namngivna efter Christopher Polhem, bland annat Polhemsgymnasiet i Stockholm, Polhemsskolan i Gävle, Polhemskolan i Lund, Polhemsgymnasiet i Trollhättan, Polhemsgymnasiet i Göteborg och Christopher Polhemgymnasiet i Visby.

Christopher Polhem finns avbildad på de svenska femhundrakronorssedlarna.

Polhemslaboratoriet på Luleå tekniska universitet är uppkallat efter Christopher Polhem.