Gustaf Wasa
Ordenshuset

Odd Fellow-huset i Stockholm

Våra logesammanträden och övriga sammankomster äger normalt rum i det gemensamma Ordenshuset, Västra Trädgårdsgatan 11 A i Stockholm.

Det är för närvarande tjugoen loger och fyra läger som använder lokalerna, så varje vardagkväll brukar det vara två eller tre institutioner som har sina sammankomster i huset.

Storlogen och annan förvaltning inom Odd Fellows, samtnågra utomstående hyresgäster har också sina lokaler i ordenshuset i Stockholm.