Hitta Odd Fellow

Sök på valfri ort för att hitta Odd Fellow-verksamheter i Sverige.

Intresserad?

Vill du veta mer om Odd Fellow och hur du kan bli medlem i Orden, vad det innebär och vad du kan göra för omvärlden? Fyll i vår intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Mer om Ordens bakgrund
Från England till Amerika

Ordensverksamheten i England utvecklades i olika former under slutet av 1700-talet och början av det därpå kommande århundradet. Det var i denna tidsperiod som Manchester Unity of the Independent Order of Oddfellows fick en allt tydligare maktposition i England.
      Många Manchester Unity-bröder lämnade landet och skapade sig en ny framtid i Amerika. Bland dessa fanns Thomas Wildey, vagnsmed till professionen och övermästare i ett par loger i England.

Thomas Wildey, som saknade sina Odd Fellow-bröder, lyckades finna några likasinnade och den 26 april 1819 kunde han tillsammans med dessa bröder instituera logen nr 1 Washington i Baltimore, på värdshuset " Seven Stars ", som blev första hemvist för ordensarbetet.

Fribrev år 1821

År 1821 erhöll logen i Baltimore av den engelska logen Duke of York, Preston, ett fribrev. Fram till 1826 öppnades flera nya loger med medgivanden från ämbetsmännen i Manchester Unity Orden. Detta år åkte Thomas Wildey till England för det speciella syftet att erhålla ett fribrev. Detta beviljades och från den dagen kunde den amerikanska storlogen självständigt bevilja nya amerikanska loger rätt att verka. Med storloge menas den övergripande nationella ledningen.
      Fram till 1840 arbetade den engelska och amerikanska grenen med samma gradritualer, använde sig av samma lösenord och var frivilligt sammanhörande. Manchester Unity blev år 1840 tvingade att förenkla sin ritualböcker och ceremonier men detta accepterades inte av den amerikanska storlogen. Man beslöt då att fullt ut separera. Det kan dock konstateras att Manchester Unitiy of the Independent Order of Oddfellows är vår ursprungliga storloge. Ordenslivet utvecklades väl, framför allt tack vare Thomas Wildeys insats. Han blev den självklare övermästaren och storsiren, och blev till slut även Suverän Stormästare.

Åter till Europa

Thomas Wildey gjorde långa resor bland Amerikas Odd Fellowloger. Han liksom andra Odd Fellows behöll kontakterna med sitt tidigare hemland. Odd Fellow Ordens idéer fördes senare åter över havet tillbaka till Europa där Orden först fick fotfäste i Tyskland. Den första tyska logen bildades i Stuttgart den 1 december 1870 i staten Württemberg och dess namn blev därför Württemberg-Lodge Nr 1.  Den första tyska logen har än i dag kvar sitt ursprungliga namn.

Till Sverige via Tyskland och Danmark

Från Tyskland spreds Odd Fellow Orden vidare via bland annat Danmark där den första danska logen, med säte i Odd Fellow-palatset i Köpenhamn, stiftades 30 juni 1878.
      Den framgångsrika Orden kom även till Sverige, som 1884 kunde instituera sin första brödraloge Nr 1 Scania i Malmö. Den Svenska Storlogen, som fortfarande leder verksamheten i vårt land, fick sitt första fribrev 1895.

Kvinnorna tog plats

År 1868 skapades under ledning av Schyler Colfax, USAs vicepresident (1868-73), den kvinnliga delen av vår Orden, Rebecka, som alltsedan dess haft en framgångsrik utveckling. Det dröjde dock till 1967 innan den kvinnliga ordensgrenen infördes i Sverige genom institueringen av Rebeckalogen Nr 1 Margareta, även den i Malmö.

Den svenska Odd Fellow Orden har idag tillsammans drygt 34 000 medlemmar för närvarande fördelade på 289 loger.

(Uppdaterat 2021-08-18)

Thomas Wildey, upphovsman till vår gren av Odd Fellow Orden, den vi benämner I.O.O.F., dvs "den oberoende Odd Fellow Orden".