Hitta Odd Fellow

Sök på valfri ort för att hitta Odd Fellow-verksamheter i Sverige.

Intresserad?

Vill du veta mer om Odd Fellow och hur du kan bli medlem i Orden, vad det innebär och vad du kan göra för omvärlden? Fyll i vår intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Odd Fellow Akademien
Bakgrunden är en del av styrkan

Under mer än hundra år har den svenska grenen av Odd Fellow Orden ständigt vuxit, både i form av etableringsorter och medlemsantal. Den här processen har krävt ett stort engagerat arbete.

En vanlig konsekvens av omfattande organisationsutveckling är att det sällan avsätts tid till dokumentation. Åren går och det blir lätt att tappa viktiga detaljer i sin historia – den som ofta blir en styrka i den kommande fortsatta utvecklingen. Vilka personer gjorde vad när Odd Fellow Orden expanderade i Sverige? Vad gjorde de i detalj? Hur såg deras kommunikation och deras beslutsunderlag ut? Vilka diskussioner förekom? Och så vidare.

Ännu mer intressant är det att både nu och i framtiden kunna följa hur våra ritualer har ändrats över tiden. Allt det ursprungliga har ju naturligtvis påverkats av de förändringar som ständigt pågår i vår omvärld. Ett särskilt sådant område är vår Ordens interna språkbruk. Alla de små justeringar som gjorts med jämna mellanrum kommer att glömmas om ingen dokumenterar dem.

På samma sätt är det med alla de bröder och systrar som varit starka ledare. De som på olika sätt har lämnat tydliga avtryck efter sig. De har förändrat, förbättrat och visat vägen i många frågor som gällt Ordens utveckling. Vi får aldrig glömma dessa personer. De måste dokumenteras åt eftervärlden.

Beslut om forskning

Med detta som bakgrund väcktes 2004 ett förslag om att bilda en forskningsfunktion inom Orden samt att skapa ett internt museum. På så sätt skulle vi skapa en form av säkerhetsfunktion för kommande generationers behov. Fördjupning och ökade kunskaper om Odd Fellow Ordens ideologi, målsättning och utveckling i vår Orden är viktiga områden där vi kommer att satsa ännu mer kraft. Vår unikitet är en viktig del av Odd Fellow Ordens styrka. Det är den som skiljer oss från andra sammanslutningar.

2005 blev Odd Fellow Akademien ett faktum. Där finns tolv stolar, var och en med en akademiledamot som i de flesta fall besitter särskilda kunskaper. Andra kriteria för inval skulle vara goda insatser för Orden samt förmåga att arbeta självständigt.
Sedan starten har man producerat en mängd intressanta rapporter och skrifter, bland annat två mycket omfattande böcker som beskriver Ordens utveckling i vårt land.
      Som en av de beslutade åtgärderna har även ett Odd Fellow-museum förverkligats. Det invigdes i Ordenshuset i Stockholm i oktober 2007.

Intressant förebild

Våra grannländer har visat stort intresse för Akademien, och man följer noga hur arbetet fortskrider, eftersom samma funderingar beträffande dokumentation och instruktion finns i många andra länder med Odd Fellow-närvaro. Den svenska idén har fått en efterföljare i Norge, där en norsk Odd Fellow Akademi instituerades i juni 2011. Kanske kommer det i framtiden att finnas en ”Odd Fellow Akademi” enligt svenskt mönster inom flera jurisdiktioner?

Eget tecken med klassiska symboler
Odd Fellow Akademien har, som så mycket annat inom Orden, en egen symbol.
      Tecknet innehåller naturligtvis Ordens huvudsymbol, de tre länkarna. I mitten finns en uppslagen bok med en gåspenna över – en symbol för uppdraget att dokumentera och utveckla Ordens tankar. Under boken finns Akademiens valspråk ”Kunskap och vision”.
 Allt detta omgärdas av en lagerkrans, sedan urminnes tider en symbol för seger. Att lagerkransen är öppen upptill visar att uppdraget inte är slutfört, utan att arbetet fortfarande pågår.