Anna Christina Warg
Ordenshuset

Ordenshuset, som ägs av Odd Fellow-institutionerna i Örebro gemensamt,
är beläget på Köpmangatan 7,
intill Stortorget.