Anna Christina Warg
Historik

När rebeckaföreningen konstituerades 23 maj 2000, ville vi gärna att föreningen och så småningom logen skulle uppkallas efter en kvinna med Örebroanknytning och vårt val föll ganska snart och naturligt på Anna Christina Warg- rykande aktuell och väl känd av alla i vår stad.

Inuti vårt ellipsformade emblem står bokstäverna ACW vackert sammanflätade.
Anna Christina Warg står staty i kryddträdgården i vår vackra stadspark och hade en given plats bland de sex personligheter, som skulle företräda Örebros historia i vårt vid millennieskiftet invigda klockspel i rådhuset.
Hon föddes 1703 som dotter till landskamreraren vid länsstyrelsen Anders Warg och hans gemål Chatarina Lewin. Barndomshemmet låg nedanför S:t Nicolaikyrka på Kyrkogatan, bara ett par kvarter från vårt Odd Fellow hus.
1910 flyttades dess gäststuga eller gillestuga till Lars Bohms udde och ingår nu som en del i kulturreservatet i Wadköping.
Då Anna Christina var 5 år dog hennes far, modern gifte om sig med en ryttmästare och hon fick 7 halvsyskon. När hon började bli vuxen, fanns därför ingen annan utkomstmöjlighet för henne än att ta plats i familj. Hon var släkt med fru Chatarina Klinkowström f Ehrenpreuss och kom på så sätt till det Klinkowströmska hemmet i Stockholm, där hon genom släktskapet intog en mellanställning mellan husmamsell och familjemedlem.
När hon dog 1769 fick hon också sin gravplats i det Klinkowströmska gravkoret i S:ta Clara kyrka, där man idag, om man har tur, kan få se hennes enkla furukista bland marmorsarkofagerna.

Mest känd är hon för sin kokbok på 700 sidor, som hon med hjälp av ett mindre arv på egen
bekostnad gav ut 1755.
Boken blev från första stund en succé och år 1822 hade den kommit ut i inte mindre än 14 upplagor. Den är också översatt till tyska och lär vara den enda svenska kokbok, som översatts till ett främmande språk.
Författaren Gunnar Ekelöf vill räkna henne bland språkets konstnärer.

Han skriver om henne:
Hon har ett poetiskt språk, som samtidigt är kärvt och fylligt. Hennes rätter är inte bara mat, de blir också dikt- rörande rokokostycken fyllda av tidsdoft. Hon hämtade också recept från tidigare århundraden, som hon blandade med sina egna nya och blev en bärare av tradition och förnyelse. Med omdömet om sig att vara from och gudfruktig och med sina jordnära råd för vardagslivet, kan hon vara en förebild god som någon för en rebeckaloge instituerad i 2000-talets första årtionde.

Stiftare: Kerstin Carlmalm , Elizabeth Cederskär, Anette Ed Stenninger, Britt-Marie Jansson, Gunilla Melin,

Elisabet Nyström, Sally Nyström, Siw Oscarsson, Katarina Påhlson, Cari Östman Carlsson

Logns första ämbetsmän: ÖM Cari Östman Carlsson, UM Sally Nyström, PS Elizabeth Cederskär, FS Gunilla Mellin,

SkM Ingrid Pettersson, CM Elisabet Nyström, TjgExÖM och RRepr Kerstin Carlmalm