Hemdall
Ordenshuset

Odd Fellow huset på Vasagatan 9, en av Göteborgs vackraste kulturbyggnader, prisbelönt och rivningsskyddat. Belyst på kvällstid så att ingen kan undgå att lägga märke till det och Odd Fellow symbolerna med de tre länkarna.

Det vackra gamla huset på Vasagatan 9 i Göteborg inköptes av Odd Fellows byggnadsbolag 1936 och utgör sedan dess hemvist för alla Odd Fellow loger i Göteborg. Ursprungligen byggdes det 1886 av grosshandlare August Carlsson som sommarhus. Idag ägs huset av alla medlemmar i Odd Fellow logerna i Göteborg.
Entréplanet innehåller kansli, bibliotek och musikrum. Hiss till de olika våningsplanen installerades 1970 i samband med en omfattande renovering av hela fastigheten. En trappa upp finns matsalar som tillsammans har plats för över 150 gäster. I anslutning till matsalarna finns en populär bar, "Seven Stars" och Kungarummet som i stort sett är i sitt ursprungliga skick sedan huset uppfördes.
I trapphuset mellan första och andra våningen finns ett magnifikt fönster som med sin konstmålning erinrar om husets stil och ålder samt dess grundare.
Två trappor upp disponerar medlemmarna Röda Rummet och Gobelängrummet. Fantastiskt vackra och rum som utnyttjas i olika sammanhang före och efter logemöten. På detta våningsplan finns även Lilla Ordenssalen, styrelserum, kontor och arkiv.
Det översta tredje våningsplanet är tillbyggt på det ursprungliga huset och rymmer Stora Ordenssalen med plats för mer än 200 personer.