Gunnar Wennerberg
Ordenshuset

Odd Fellowhuset i Skara

Odd Fellow-huset i Skara har en lång historia. I slutet på 1880-talet stadsplanelades området vid den medeltida borgen Gälakvist och Folkungagatan anlades. Tomten nr 136 blev sedemera kvarteret Sländan nr 5. Den 5 juli 1888 anmälde häradshövding C G Wennberg hos drätselkammaren att han köpt tomten och att han ville bebygga den.
Under hösten 1888 uppfördes den pampiga byggnaden, som senare blev stadens tingshus. På andra och tredje våningen var det även då bostäder. Efter fem år flyttade domsagan till ett nytt tingshus några hundra meter västerut på samma gata.
Hösten 1904 var huset ombyggt till att inrymma den nystartade Skaraborgs läns lantmannaskola, som huserade här under 40 år. Landstinget, som var skolans huvudman, hade förvärvat fastigheten år 1916. 1945 flyttade skolan till gården Uddetorp, ett par kilometer norr om Skara centrum, där den finns kvar än idag.
Bagarmästare Egron Nyström var ägare till huset. 1946 fick han bygglov för att bygga om de före detta skollokalerna i gatuplanet till syfabrik och AB Melka blev hyresgäst. Sedan Melka avvecklat sin verksamhet i Skara blev det nuvarande ordenshuset lagerlokaler, bland annat var det en tid bryggerinederlag


Odd Fellow köpte 1971.
Odd Fellow-logen nr 43 Gunnar Wennerberg i Skara instituerades den 22 januari 1910. Under mer än 60 år letade logens styresmän efter egna lokaler. Det skulle dröja ända tills sommaren 1971 innan den drömmen skulle gå i uppfyllelse.
Den 1 juni 1971 undertecknade logen köpekontraktet för den ovan nämnda fastigheten, som ansågs som lämplig för logens ändamål. Inköpspriset var 250 000 kronor. Lantmannaskolans aula förvandlades till logelokal och andra våningen till klubblokaler. Det var ett stort och kostsamt arbete logen tog på sig. En byggnadskommitté utsågs. Ordföranden i logens ekonomiutskott, undermästaren Bengt Engelin, tog på sig ordförandeskapet i byggnadskommittén. Övriga ledamöter var bröderna Holger Johansson, Jonas Johnsson och Stig Rehn. Redan den 1 september 1971 startade ombyggnadsarbetena sedan alla köpehandlingar var klara. Många logebröder nedlade sedan ett mycket stort arbete och det berättas att många av dem ”bodde på Sländan”. Men logen hade även anlitat en byggentreprenör. Arkitekt och konstnärlig rådgivare blev den tämligen nyinvalde brodern, arkitekt Larserik A Olson, som både då och senare ägnat sina krafter åt bland annat utsmyckningen och det tekniska i  logesalen, vilket logen är mycket tacksam för. Tempelriddarna och frimurarrna, som varit hyresgäster redan i de gamla förhyrda loge-lokalerna på Marumsgatan i centrala Skara, hade bestämt sig för att följa med till det nya ordenshuset och särskilda lokaliteter iordningställdes för deras ändamål.


Ombyggnaden klar
Under vårmånaderna 1972 var allt klart och nöjda ordensbröder kunde konstatera att logen fått ett ”ypperligt hem”. Ombyggnadsarbetena kostade cirka 350.000 kronor. Genom lån, fonder och donationer kunde finansieringen ordnas på ett för logen förmånligt sätt. Under hela ombyggnadstiden följde logens ceremoniutskott arbetet. En del material följde med från de gamla logelokalerna men en hel del förnyades också. Den nya, vackra stjärnhimlen imponerade från första logemötet!
Den 21 april 1972 invigdes den nya logesalen av Storsiren Tore Norrby. Logen var mycket nöjd med sina lokaliteter och så även hyresgästerna – både de som hyrde in sig i logelokalerna och de som bodde i bostadsvåningen.


Trådlös ljudanläggning
Men med åren krävdes upprustning och förnyelse. I oktober 1988 installerades en trådlös ljudanläggning med mikrofoner och samt hörselslingor i logesalen och i andra våningens matsal. Under våren 2001 moderniserades lägenheterna.
I oktober samma år revs de dåliga yttertrapporna på såväl fram- som baksidan av huset. Samtidigt skedde byte av ledningarna för ingående vatten och avloppsstammar, som nu ligger under den nya trappan med rullstolsramp.
Samtidigt byggdes kupoltak över husets nya trappor. I november 2001 anslöts fastigheten till det nyanlagda fjärrvärmenätet.


Hiss installerades
Samma år gjordes en kostsam ombyggnad då en hiss installerades mellan första och andra våningen. Samtidigt omändrades entrén mot gatan, en ny trappa byggdes, allt handikappanpassades med bland annat en ramp från entrén mot gatan. Året 2001 var ett kostsamt år för logen. Utöver vad som här redan nämnts installerades fjärrvärme, två trapphus målades om och fönster renoverades. Givetvis har fortlöpande underhåll och modernisering skett under hela 2000-talet.
I juni 2004, i samband med att kommunen asfalterade trottoarerna, grävdes en större rabatt upp, som också fick nya träd och buskar. Foajén renoverades året efter med ny matta och nya klädställ. Stjärnhimlen renoverades i januari år 2006.
Samma år inreddes ett nytt arkiv på tredje våningen, så källaren blivit allt för fuktig. Sommaren 2008 gjordes omfattande renoveringar i festvåningens matsal och rummet intill baren samt i hallen.


Uppsnyggad festvåning
Festvåningen fick 70 nya guldfärgade stolar för 45 000 kronor, som samlats in genom bidrag från bröderna.
I april 2009 lades ett nytt parkettgolv i logesalen. Tack vare givmilda bröder och bidrag från stadens företag fick logen in 85 000 kr. Detta räckte också till nya stolar i logesalen och i sammanträdesrummet.
En pådrivande broder i sammanhanget har varit drätselutskottets ordförande Karl-Ingvar Hallbäck, som genom idogt arbete sett till att ekonomin har gått hand i hand med behoven.
Logen – och så även hyresgästerna – har all anledning att rikta ett stort tack till broder Hall-bäck för allt oegennyttigt arbete under hela 2000-talet. Detta är ett arbete, som dock inte är avslutat – nya projekt återstår!