Caritas
Ordenshuset

ODD FELLOW-PALATSET I MALMÖ

VÅRT ORDENSHUS
är beläget vid hörnet av Gustav Adolfs torg och Engelbrektsgatan i Malmö.
Fastigheten uppfördes 1904 av Odd Fellowbröder och inrymmer, förutom lokaler för Malmös Odd Fellows, även butiker, kontor och bostäder.
Vill du se hur det ser ut, klicka här.

Odd Fellow i Malmö omfattar följande loger och läger:

B1 Scania 
B3 Amicitia
B34 Caritas
B72 Humanitas BL1 Suecia
B123 S:t Knut RL14 Öresund
R1 MARGARETA
R75 SANKTA MAGNHILD
BL 1 SUECIA
rl14 öRESUND