Carl von Linné
Information

Hur blir man medlem i logen nr 20 Carl von Linné?

Det vanligaste är att man blir medlem via en god vän som redan är medlem och alltså känner både logen och den tilltänkte medlemmen.
Men om du tycker att det du hört om Odd Fellow är lockande, men inte känner någon som är medlem, kontaktar du övermästaren Tommy Herrloff (ordföranden) b-20@oddfellow.se eller någon annan i logens presidium, som du finner under kontakt i menyn.