Brynte Birgerson Lillie
Ordenshuset

Logen instituerades i maj 1962 och hade under det första decenniet av sin tillvaro hemvist i församlingshemmet i Lerums centrum. Lokalerna var trivsamma och ändamålsenliga, men krävde mycket arbete med att ställa i ordning lokalen före och efter logemötena. Snart började bröderna diskutera möjligheten att skapa ett eget Ordenshus. Redan i oktober 1963 tillsatte logen ett byggnadsutskott med uppdrag att utreda frågan

Tillfälle gavs att förvärva en tomt från bensinbolaget Caltex, som avvecklat en bensinstation i centrum. Inför förhandlingar och köp bildades Odd Fellows i Lerum byggnadsförening som i januari 1965 köpte tomten i avsikt att uppföra ett Ordenshus. Det visade sig emellertid, att sanering av hela området skulle sätta käppar i hjulet för de stolta planerna. Så småningom kunde emellertid den välbelägna tomten bytas mot kommunens f d ålderdomshem Gamlebo Svenningsgården, och vid årsskiftet 1970-71 blev byggnadsföreningen ägare till fastigheten som var på 730 kvm, samt en villa på 110 kvm, som sedan såldes. Tillhörande tomtmark var drygt på 15 000 kvadratmeter.

Ett enormt ombyggnadsarbete påbörjades för att anpassa byggnaden för logens behov. Till största delen utfördes detta av logebröder. Massor av arbetstid krävdes av de entusiastiska logemedlemmarna för det genomgripande förändringsarbetet, som främst interiört fordrades för att förvandla det gamla ålderdomshemmet till ett funktionellt Ordenshus. Man har beräknat, att bröderna lade ner över 13 000 arbetstimmar mellan 1971 och invigningen i september 1973, som förrättades av dåvarande storsiren Tore Norrby. I byggnadens övervåning har en smakfull Ordenssal i blå färgton med välvd stjärnhimmel inretts tillsammans med förrum, rekvisitarum, samlings- och expeditionslokaler. På det nedre planet finns en rymlig matsal, kök, sällskapsrum, bibliotek och recipiendrum.

Möbler har genom donationer och köp samlats bl.a från gamla göteborgska köpmannahem och Furstenbergska galleriet.
Det vackra Ordenshuset är också sedan 1983 hemvist för rebeckalogen 42 Catharina Christina Lillie. Dessutom avhåller Rotaryklubben i Lerum sina veckomöten i lokalerna.