Alfred Nobel
Ordenshuset

Logehuset

Till nuvarande Logehus flyttade vi i november 1989. Logehuset ägs av tre loger, varav två Odd Fellow-loger. Huset var tidigare en tjänstebostad för Boforsdirektörer och byggdes om i samband med övertagandet. Fastigheten är belägen på Kanalvägen 9, nära Timsälven.

För foto och karta, klicka på rubriken Bilder i menyraden t.v.