Alfred Nobel
Historik

Historik

Logen 124 Alfred Nobel konstituerades 10 november 1951. Moderloge är Logen nr 15 Carl XIV Johan i Örebro. Drivande av logens tillkomst var Byggnadschefen Arthur Lundberg som blev en av stiftarna och tillika logens första Övermästare. Övriga stiftare och som också undertecknat petitionen om ett fribrev till logen var: Karl Lundin, Willard Kellerth, Alvar Aare, Erik Dalin, Erik Bäck samt Arvid Larsson.

Storsiren Ernst Höijer ledde konstitueringen och förrättade installationen i dåvarande ordenssalen som då var belägen i Sparbankshuset i centrala Karlskoga.

B 124 Alfred Nobel, Karlskoga (1951)
Logen fick sitt namn efter industrimannen, uppfinnaren och ägaren till bland annat. AB Bofors i Karlskoga. Alfred Nobel föddes i Stockholm 1833 och dog i San Remo 1896. Alfred uppfann dynamiten. Han var uppfinningsrik inom många skilda områden, vid sin död hade han registrerat 355 patent. Genom sina uppfinningar blev han oerhört förmögen och han beskrev sitt testamente, som lagfors vid häradsrätten i Karlskoga 13 februari 1897, hur den intjänade förmögenheten skulle placeras och avkastningen utdelas till den/de som gjort den största insatsen för mänskligheten inom de fem vetenskapsområden som sedermera blev Nobelprisen.