Gästrikland
Ordenshuset

Fastighetsföreningen lyckades köpa en tomt i centrala Gävle.
Den 17 november 1932 ägde den högtidliga grundstensläggningen rum för det hus vars sammanlagda kostnad kalkylerats till 174.900 kronor.

Efter grundstensläggningen fortskred byggnationen i rask takt så att i början av januari påföljande år kunde takstolarna resas. Men den 26 april 1933 meddelades att strejk utbrutit inom byggnadsfacket. Därigenom avstannade arbetet i 10 månader och återupptogs först den 20 februari 1934. Därefter pågick arbetet oavbrutet fram till invigningen den 27 september 1934.

Ordensarbetet bedrivs i logesalen. I detta Ordenshus som invigdes den 27 september 1934 arbetar fem Odd Fellow institutioner:

Logen nr 52 Gefleborg (13 januari 1912)
Logen nr 108 Gästrikland (6 mars 1937)
Lägret nr 10 Tre Pelare (12 november 1938)
Rebeckalogen nr 51 Karolina Själander (19 maj 1984)
Logen nr 160 Pehr Murén (21 oktober 1988)

 

Denna länk går till vår gamla hemsida. OBS ej uppdaterad!

http://hem.passagen.se/tfn/index.html