Örebrohuus
Information

Odd Fellow Logen N:o 87 Örebrohuus är en av 7 institutioner som har sin hemvist i Logehuset vid Köpmangatan 7 i Örebro. Det finns 3 brödraloger, 2 systerloger (Rebeckor) samt 2 s.k. Läger, sammanslutningar av flera av distriktets loger. I logehuset bedriver även Örebrologernas seniorklubb, Damklubben samt bridgeklubben sina verksamheter.

LOGEMÖTEN
Logen har möten andra och fjärde torsdagen under september till maj. Under maj och augusti hålls ett sommarmöte under resp. månad. Inget möte finns i juli månad.
Ett sammanträde pågår i cirka en timme, förutom vid gradgivningar då mötestiden blir något förlängd. Efter sammanträdena träffas logemedlemmarna i klubblokalerna för en gemensam måltid under gemytliga former.
I samband med måltiderna förekommer ofta föredrag eller uppträdanden av olika slag. Bland inslagen kan nämnas Äldre och Yngre Bröders afton, vårsupé med damer m.m. I samband med sommarens expeditionsmöte anordnas en årlig utflykt till hemligt mål.

Medlemsutveckling
I början på 2017 hade vår Loge ca 180 medlemmar, varav tyvärr endast cirka 30 % är regelbundna besökare i logen. Våra undersökningar i denna fråga visar oss att detta i någon mån speglar samhällets utveckling. Våra yngsta bröders roller i sina familjer gör att de har svårt att sätta av tid regelbundet för Logeliv. Och våra äldsta bröder räds många gånger att gå ut sent på kvällen. Stadslivet är numera annorlunda och mer våldsamt än för 10-15 år sedan. Här har logen en uppgift att hjälpa till.

EKONOMI
Logen har en god ekonomi som sköts av en speciell Drätselnämnd  och årsavgiften uppgår f.n. till 80 kr/månad (960 kr/år). Antalet medlemmar uppgår till c:a 180 st. Budget upprättas årligen och fastställs i november varje år. Utöver logens egna medel finns ett antal fonder som tillkommit dels genom gåvor men även genom avsättningar av egna medel:

FONDEN HARRY JANSSONS BRÖDRAMINNE Fondens ändamål är att bidra till äldre och sjuka bröders trevnad i samband med brödramåltider eller andra sammankomster.

ÖREBROHUUSFONDEN Fondens ändamål är att hylla logens bröder på högtidsdagar, att uppmuntra bröder vid sjukdom eller andra tillfällen och att bidra till bröders möjlighet att delta vid logens sammankomster. Fondkapitalet kan förökas genom donationer, enskilda gåvor samt insamlingar inom och utom logen.


VÄLGÖRENHET

Logen har som målsättning att varje år skänka pengar till olika angelägna ändamål.  Målet är att prioritera lokala projekt.

Vår Loge har under alla år bidragit i olika externa sammanhang med bidrag till behövande. Ekeskolan erhöll bidrag om 10 000 kr avsett för synprövning, Läkare utan gränser bidrag om 5000 kr, Ria Dorkas, Stjärnfonden, Cancerforskning vid USÖ, Ungdomsgårdsverksamhet för invandrare. Dessa är några exempel på hur vår loge kunnat stödja olika välbehövande verksamheter. Och vår hjälpverksamhet kommer att fortsätta.


KONTAKTER MED ANDRA LOGER I NORDEN
Vår loge har en vänloge i Norge, Logen Nr 29 Drofnum i Drammen (Drofnums hemsida), en i Finland, Logen N:o 31 Arvid Mörne  (Arvid Mörnes hemsida) och en i Estland, Logen Nr 1 Maarjamaa i Tallinn (Maarjamaas hemsida) och ny sedan 2017 på Island Logen nr 21 Porklakur Helgi, Hafnarfjördur, Rejkavik, på Färöarna Logen nr 1 Ambolturin, Torshavn (sedan 2018).

Våra Vänloger I NORDEN
Vi har fortsatt utveckla vår tanke om att ha vänloger. Regelbundna kontakter och besök hos varandra främjar sammanhållningen över gränserna. Vår loge har en vänloge i Norge, Logen Nr 29 Drofnum i Drammen (Drofnums hemsida), en i Finland, Logen N:o 31 Arvid Mörne  (Arvid Mörnes hemsida) och en i Estland, Logen Nr 1 Maarjamaa i Tallinn (Maarjamaas hemsida) och ny sedan 2017 på Island Logen nr 21 Porklakur Helgi, Hafnarfjördur, Rejkavik

Den finländska Logen Nr 31 Arvid Mörne i Kyrkslätt är den loge där vi har och har haft mest regelbundna möten.
Bröder i Logen nr 31 Arvid Mörne besöker oss och många är de bröder som besökt deras härliga logekvällar med gradgivningar och Ämbetsmannainstalleringar.

I Norge besöker vi vår vänloge, Logen Nr 29 Drofnum i Drammen. De gradgivningar vi sett där skiljer sig något från den ritual vi använder. Det är detta som berikar logelivet och skapar nya tankar och upplevelser.

I Estland, i Tallin finns vår vänloge, Logen Nr 1 Maarjamaa, som instituerades 20 november 1993. Vi har regelbunden kontakt med Maarjamaa.

Den isländska Oddfellow Logen nr 21 Porklakur Helgi, Hafnarfjördur, Rejkavik. har anslutit sig till vårt vänlogesamarbete.

Under våren 2018 besökte vi  OddFellowlogen Nr 1 Ambolturin i Tórshavn på Färöarna. Deras ÖM, Br Janus Djurhuus, hade vi tidigare träffat på Island. Efter besöket hos logen i Torshavn beslutade de att ansluta sig till vårt vänlogesamarbete.

Den 20 oktober 2018 arrangerade vi i Örebro hos oss i B87 Örebrohuus ett vänlogemöte med deltagare från Danmark, Estland, Finland, Färöarna, Island och Norge samt från de Svenska logerna i Arboga, Karlskoga, Lindersbetrg och vår egen loge B87 Örebrohuus. Inalles deltog ett hundratal Bröder och Systrar vid högtidligheterna.
 
SPELA BRIDGE
Odd Fellow Bridgeklubb arrangerar bridgespel varje vecka i Odd Fellows lokaler. Se mer information på deras hemsida som Du finner HÄR

ODD FELLOW-PUB
En eller två gånger i månaden på fredag 16.00 till 20.00 serverar vi dryck och några enklare maträtter. Du får gärna ta med en gäst (men precis det, en (1) gäst enligt reglerna i vårt tillstånd).
Öppettider 2018: Fredagarna den 26 jan, 23 feb, 23 mars, 27 april, 25 maj, torsdag 7 jun (Markn.afton),  28 sep, 26 okt och 30 nov.
Välkommen till Odd Fellow-PUBen hälsar PUB-master Bosse Westberg och logernas klubbmästare!

HUR BLIR MAN MEDLEM I VÅR LOGE?
Personer som är intresserade av Odd Fellow,  etik och hjälpverksamhet,  liksom vår ordens mål och mening, kan ta kontakt med bekant som redan är medlem eller sjäva kontakta logens Övermästare eller Undermästare. Deras namn framgår under sidan för KONTAKT.


Logen Nr 87 Örebrohuus har nu funnits i 96 år och genom ett effektivt logearbete på alla plan utvecklar vi vår verksamhet för att alla bröder ska finna nöje i att besöka logen i sann Odd-Fellowanda.
DE BRÖDER I LOGEN SOM HAR INTRESSE AV ATT I FRAMTIDEN ÅTAGA SIG UPPDRAG I LOGEN OMBEDES KONTAKTA NOMINERINGSKOTTETS ORDFÖRANDE, VÅR TJGEXÖM (se kontaktuppgifter under fliken Kontakter).