Karlavagnen
Historik

Nedanstående text är skrivet av ExÖvermästare Tor-Björn Waldemark inför logens 70 års firandet 1985

Nu har logen firat 100 år och jubileumsskriften finns att läsa och/eller ladda ner.
Klicka på länken http://goo.gl/8uhtTo

En grupp Odd Fellow bröder, de flesta invigda i vår Orden och upptagna i logen nr. 54 Per Abraham Örnsköld i Örnsköldsvik, beslöt vid ett sammanträde den 21 oktober 1913 bilda en Odd Fellew klubb med namnet Karlavagnen.Sammanträdet kom till stånd på initiativ av Odd Fellow brodern. källarmästaren John Olofsson på stadshotellet i Skellefteå.
Nästa träff hölls den 13:e december 1913 och då beslöts att sammanträdena skulle hållas andra och fjärde tisdagen i varje månad kl. 19.00. Till kubblokal uppläts av broder Olofsson ett rum i stadshotellets annexbyggnad.

Vid januari sammanträdet 1914 hade vederbörligt tillstånd för klubbens bildande anlänt och val av ämbetsmän företogs. Odd Fellow klubben Karlavagnens första ämbetsmannaförteckning hade följande Utseende:

  • Ordförande: Efraim Andersson
  • Vice ordförande: John Berlin
  • Protokollskreterare: Erik Fjellström
  • Finanssekreterare: Felix Lundmark
  • Skattmästare: John Olofsson

Den 3:e november 1915 beslöts enhälligt att till Storsiren insända en ansökan med följande lydelse:

"Sedan undertecknade, gottstående medlemmar av I.O.O.F., som med biträde av andra intresserade bröder genom bildande av klubben Karlavagnen sökt verka för Ordens framåtskridande, och medlemmarna i denna klubb stigit till ett antal av 37, få härmed, sedan lokal genom ombyggnad kunnat på ett tillfredställande sätt anordnas, vördsamt om tillstånd att härstädes bilda en Odd Fellow loge med samma namn som klubben. Den närmare utredning om blivande logens finansiella ställning har särskild skrivelse till Storsekreterare klargjorts."
Skellefteå den 3 November 1915.

Erik Fjellström.......Efraim Andersson
Johan Andersson...... John Olofsson
Axel Sundberg........ John Pettersson
Felix Lundmark

Nu följde många bråda dagar för klubben Karlavagnen. Sammanträden flera gånger per vecka, det sista så nära logeinvigningen som den 2 december 1915.

Vid logens instutierande, den 4 december 1915, valdes, i närvaro av bl.a. dåvarande Storsiren Wilhelm Laurentz, storsekreteraren Fredrik Geijer och Deputerad DistriktStorsire Kurt Edlundh, följande bröder, med acklamation, till logen nr. 61 Karlavagnens första ämbetsmän:

  • ÖM Erik Fjellström
  • UM John Olofsson
  • PS Felix Lundmark
  • FS Johan Andersson
  • SkM Efraim Andersson