Calluna
Historik

Logens tillkomst

Önskemålet att även få ett läger till stånd i Borås blev omkring 1960 alltmer påträngande.
Förutsättningarna härför var att en ny loge bildades i Borås.
De båda äldre logerna hade vid den tiden ytterligare vuxit och blivit så stora att en viss avtappning av dem var tänkbar.

En sådan tänktes då kunna ske genom en frivillig övergång av bröder från de äldre logerna.
En OddFellowklubb bildades den 27 februari 1967 som senare antog namnet Calluna,
varefter klubben den 1 januari 1969 övergick till förening.

Den 1 mars 1969 instituerades logen nr 150 av Storsiren Ivar Dahlgren med biträde av flera Storämbetsmän.
Logens förste övermästare blev br. Jan-Erik Sundström och förste tjg. Exövermästare blev br. Ivar Vinge.

Efter installation av de 10 stiftarna upptogs ytterligare 55 bröder i logen och denna kom då att bestå av 65 bröder.
Av dessa var 31 bröder från loge nr 113, 16 bröder från loge nr 64 och dessutom 18 bröder från andra loger.