Libertas
Historik

Logen nr 115 Libertas instituerades den 28 februari 1948 och kan med andra ord blicka tillbaka på mer än sju decennier.

Logen nr 115 Libertas instituerades den 28 februari 1948 och kan med andra ord blicka tillbaka på en 70-årig tillvaro.

Tanken på att bilda en tredje Brödraloge i Örebro väcktes redan 1931, men det skulle dröja 17 år innan planerna förverkligades på grund av andra världskriget. Den 23 maj 1947 samlades 22 Bröder för att diskutera frågan om en ny Loge. En förening bildades och sedermera föreslogs namnet Libertas, vilket betyder Frihet. Namnet föll sig naturligt i fredens och framtidstrons tidevarv.

Libertas kallas ungdomslogen, trots att den idag hunnit fylla 70 år. Men 70 av Odd Fellows snart 200-åriga tillvaro må väl betraktas som ungt.

Logens arbete bygger på medmänsklighet och människokärlek. 115 Libertas står öppen för alla människor.

Libertasandan! I början av 1960-talet myntades begreppet Libertasandan. Att definiera begreppet blir ungefär så här:
Ett uttryck för ungdomlig entusiasm och varm känsla för våra ceremonier och traditioner, stil och etikett men också - och inte minst viktigt - ett uttryck för glädje.