Vi förhindrar spridning av virus!
Svenska Odd Fellow Orden stoppar alla möten.

16 mars meddelade Storsire Björn Boström, Svenska Odd Fellow Ordens högste ledare, sitt beslut om att all verksamhet omedelbart skulle upphöra för att vi därigenom skulle kunna bidra till att minska spridningen av Corona-viruset (Covid-19). Ett historiskt beslut - men väl anpassat till en historisk pandemi.

36 000 medlemmar i 341 olika delar

Svenska Odd Fellow Orden är en mycket omfattande organisation med cirka 36 000 män och kvinnor i 341 olika verksamheter spridda över hela Sveriges yta.
     I den grundläggande verksamheten träffas våra medlemmar var fjortonde dag. Utslaget över enbart ett kvartal innebär det att mycket stora grupper träffas.

I dessa tider, då det är synnerligen viktigt att alla bidrar till att minimera riskerna för smittspridning, tog vår högste ledare för den svenska ordensgrenen ett handfast beslut.

 

 

Brevet som gick ut till samtliga medlemmar i Svenska Odd Fellow Orden


Stockholm 2020-03-16

Till alla systrar och bröder i Odd Fellow Orden

Det är nu vi visar att vi är riktiga Odd Fellows.
     Det är en exceptionell situation vi lever i för tillfället. Ett virus förorsakar sjukdom över hela världen, ibland med dödlig utgång. Det sprider sig med hög hastighet. Många länder tar till, kan man kanske tycka, drastiska åtgärder till exempel genom att sätta hela landet i karantän, stänga gränserna för personer som inte bor eller arbetar i landet och avråder eller förbjuder utlandsresor för sina egna invånare. Åtgärder vi kanske bara har sett på film tidigare blir plötsligt verkliga, i vår egen vardag.

Beslutet att tills vidare upphöra med all Odd Fellow-verksamhet var förmodligen det svåraste beslut jag har tagit. Att rycka bort den trygghet vi har genom att samlas i Logen och i Lägret som nu plötsligt är borta var inte lätt. I kristider måste man naturligtvis stå stark och ibland även fatta obehagliga beslut. Tack vare ett stort stöd från övriga storämbetsmän var det möjligt.

Nu är det dags för nästa fas – att visa att vi är riktiga Odd Fellows.
      Hur lever vi upp till våra budord när vi inte kan samlas för vårt Ordensarbete?

Att vara Odd Fellow är inget man är enbart på ett loge- eller lägersammanträde. Vi är Odd Fellows i vardagen. Vi kan uträtta mycket under den tid vi inte kan samlas. Vi kan fortfarande bry oss!

Glöm inte bort dina systrar och bröder under den tid vi nu har framför oss. Telefonen är ett mycket bra redskap att hålla kontakten på! Ring varandra. Det finns t o m  gratistjänster för konferenssamtal där flera kan prata med varandra samtidigt. Håll kontakten, håll reda på varandra, prata med varandra även om vi just nu inte kan ses så ofta.

I kölvattnet av Coronaviruset är det stor risk att någon av oss, förmodligen flera av oss, blir sjuka. Tänk då på att inte bara vänta på att någon annan tar kontakt med dig. Ta själv kontakt!

Jag vill naturligtvis starkt avråda från fysisk närvaro vid sjukdom, men som jag skrivit ovan finns det goda möjligheter att hålla kontakten ändå. Och är man inte sjuk, då kan man naturligtvis träffas även om man måste vara försiktig ett tag framöver.

Så, kära systrar och bröder! Odd Fellow-skapet sätts nu på prov.
Jag är övertygad om att vi alla lever upp till våra budord, vad vi lovat i våra löften och vad som krävs av oss just nu!

Tillsammans ska vi klara även detta.

Med vänlig hälsning,

Björn Boström

Storsire

 

(Publicerat 2020-03-18)

Storsire Björn Boström