Verksamheten startar upp i igen
Odd Fellow Orden återstartar verksamheten

Enligt Folkhälsomyndighetens scenarier kan samtliga nuvarande restriktioner vad gäller covid-19 komma att tas bort under hösten. Mot bakgrund av detta planerar Odd Fellow Orden att återstarta Ordensverksamheten den 1 september.

Efter ca ett och ett halv års uppehåll av ordinarie mötesverksamhet planeras nu för att återuppta verksamheten i Odd Fellow Orden från 1 september. Tiden från 1 september fram till årsskiftet blir en återstartsperiod då särskilda riktlinjer och regler gäller för all verksamhet i våra loger och läger.


Om förutsättningarna ändras och Folkhälsomyndigheten går ut med andra rekommendationer, kan återstartsperioden komma att ändras.


Vi hoppas på att kunna återgå till ordinarie verksamhet så snart som möjlig och ser fram emot att hälsa nya medlemmar välkomna.

(Publicerat 2021-08-19)