Central välgörenhet kvartal 4 / 2013
Drygt 950 000 kronor har betalats ut från Storlogens fonder under 2013. Dessutom 100 000 kronor till Filippinerna.

Under kvartal 4, 2013 har 282 310 kronor utdelats som bidrag ur Humanitära fonden. Fonden har behandlat 195 ansökningar, varav 64 har beviljats bidrag och 131 fått avslag.

Exempel på bidragsmottagare:

  • Kvinna som behandlats för magcancer, bidrag till specialkost 5 000 kronor
  • Student från Afrika, bidrag till mat med 5 000 kronor i form av presentkort på ICA
  • Ensamstående mamma med tre barn, bidrag tillköksutrustning och kläder med 7 000 kronor i form av presentkort på ICA
  • Gravt synskadad man fick bidrag till specialdator med 9 000 kronor
  • Ensam man med nervsjukdom fick bidrag till trehjulig cykel med 6 000 kronor
  • Familj med två barn, bidrag till mat med 5 000 kronor i form av presentkort på ICA

92 637 kronor ur barnfonden

Till Barnfonden har inkommit 17 ansökningar, varav 12 beviljats bidrag och 5 fått avslag. Bidragen från Barnfonden har företrädesvis varit förstärkning av logers och lägers bidrag till barn med särskilda behov.

Exempel på bidrag:

  • Bidrag till inköp av surfplatta till handikappad pojke 1 750 kronor
  • Bidrag till simlektioner för handikappad flicka 1 310 kronor
  • Upprustning av familjevåningen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus och tre kartonger med Odd Björn
  • Bidrag till sjukhusclowner med 12 500 kronor.

(Publicerat 2013-12-22)