Central välgörenhet kvartal 3 / 2013
Mer än 575 000 kronor från Storlogens fonder

Under kvartal 3/2013, t o m september, har 50 500 kronor utdelats som bidrag ur Humanitära fonden. Fonden har behandlat 44 ansökningar, varav 9 har beviljats bidrag och 35 fått avslag.

Exempel på bidragsmottagare:

  • Ensamstående sjukskriven mamma med tre små barn, fick bidrag med 10 000 kronor i form av presentkort på ICA
  • Familj med tre barn, som lever på försörjningsstöd, fick bidrag med 10 000 kronor i form av presentkort på ICA
  • Sjukpensionerad man fick bidrag till kläder med 2 500 kronor.
  • Ensamstående mamma med tre barn, fick bidrag till mat med 7 000 kronor i form av presentkort på ICA.

Ur Barnfonden 24 500 kronor

Till Barnfonden har inkommit 5 ansökningar, varav 3 beviljats bidrag och 2 fått avslag. Bidragen från Barnfonden har företrädesvis varit förstärkning av logers och lägers bidrag till barn med särskilda behov.

Exempel på bidrag:

  • Inköp av idrottsutrustning till barn i familjer låga inkomster 10 000 kronor
  • Leksaker till barnsjukhus 10 000 kronor
  • Dator till utvecklingsstörda 4 500 kronor.

(Publicerat 2013-12-22)