Central välgörenhet kvartal 2 / 2014
Sammanlagt har mer än en halv miljon kronor betalats ut från Storlogens fonder under det första halvåret 2014.

Under kvartal 1: Nästan 162 000 kronor. Under kvartal 2: mer än 345 000 kronor.

186 300 kronor ur Humanitära Fonden

Under kvartal 2 / 2014 har 186 300 kronor utdelats som bidrag ur Humanitära fonden. Fonden har behandlat 182 ansökningar, varav 26 har beviljats bidrag och 156 fått avslag.

Exempel på bidragsmottagare:

  • En pojke från Ukraina beviljades bidrag till protes med 20 000 kr. Operationen utförs i Sverige.
  • Buagården beviljades bidrag med 40 000 kr för en lägervecka för ensamkommande flyktingbarn.
  • En ung arbetssökande man i Mellansverige, beviljades bidrag med 3 000 kr i form av presentkort på ICA.
  • En loge i Dalarna beviljades förstärkning av eget bidrag med 10 000 kr till läger för familjer med skyddat boende.
  • Ensamstående mamma i södra Sverige med tvillingar beviljades bidrag med 3 000 kr i form av presentkort på ICA
  • En loge i Sundsvall beviljades förstärkning av eget bidrag med 20 000 kr till verksamhet för utstötta och till kvinnojour.

134 350 kronor ur Barnfonden

Till Barnfonden har inkommit 22 ansökningar, varav 17 beviljats bidrag och 5 fått avslag. Bidragen från Barnfonden har företrädesvis varit förstärkning av logers och lägers bidrag till barn med särskilda behov.

Exempel på bidrag:

  • Studieresa för barn i särgymnasieskola 10 000 kr
  • Lägerskola för barn med olika diagnoser 1 762 kr
  • Bidrag till flyktingpojke 2 015 kr
  • Läger för familjer med barn som har diagnosen AMC 10 000 kr

25 000 ur övriga fonder

15 000 kronor att användas till studieresa för barn i grundsärskola samt 10 000 kr till forskning.

(Publicerat 2014-08-14)