Central välgörenhet kvartal 2 / 2013
Mer än 340 000 kronor från Storlogens fonder

Under kvartal 2/2013 har 164 260 kronor utdelats som bidrag ur Humanitära fonden. 
Fonden har behandlat 98 ansökningar, varav 37 har beviljats bidrag och 61 fått avslag.

Exempel på bidragsmottagare:

  • Ensamstående tvåbarnsmamma i mellansverige, som lever under existensminimum, beviljades bidrag med 5 000 kronor i form av presentkort på IKEA för inköp av möbler.
  • Frånskild man i mellansverige, med låg inkomst, beviljades bidrag till tandvård med  9 260 kronor.
  • Familj i norra Sverige, som lever under små ekonomiska förhållanden, beviljades bidrag med 5 000 kronor i form av presentkort på ICA.
  • Familj i södra Sverige med stora fysiska och ekonomiska problem. Via en loge, ska de fem barnen få en upplevelsedag i sommar tillsammans med en stödperson. Fonden förstärker logens bidrag med 2 000 kronor.
  • Kvinna som flyttar från referensboende till försökslägenhet, har beviljats bidrag med 5 000 kronor för inköp av köksutrustning. Bidraget är i form av presentkort på ICA.

Ur barnfonden 176 260 kronor

Till Barnfonden har inkommit tjugo ansökningar, varav 15 beviljats bidrag och 5 har fått avslag.
Bidragen från Barnfonden har företrädesvis varit förstärkning av logers och lägers bidrag till barn med särskilda behov.

Exempel på bidrag:

  • Läsplattor till ett barnsjukhus, 4 000 kronor.
  • Projekt som vänder sig till barn och kvinnor, som blivit utsatta för våld i hemmet och till stor del lever i skyddat boende. Träffarna kommer att ske vid flera tillfällen, med utbildning och möjlighet till att skapa nätverk. Uppföljning kommer att ske. Bidrag  26 000 kronor.
  • Bidrag till flera olika sommarläger runt om i landet, för barn med särskilda behov
  • Bidrag till barnhem i Uganda, 5 000 kronor. Bidraget kommer att användas till bland annat skolavgifter.

TOTALT BESLUTADE BIDRAG ÄR SÅLEDES 340 520 KRONOR.

(Publicerat 2013-07-05)