Central välgörenhet kvartal 1 / 2014
Mer än 162 000 kronor har betalats ut från Storlogens fonder under första kvartalet 2014.

96 000 kronor ur Humanitära Fonden

Under kvartal 1, 2014 har 96 000 kronor utdelats som bidrag ur Humanitära fonden. Fonden har behandlat 124 ansökningar, varav 19 har beviljats bidrag och 105 fått avslag.

Exempel på bidragsmottagare:

  • Ensamstående mamma med tre barn i Mellansverige med låg inkomst, fick kr 4 000 till mat i form av presentkort på ICA.
  • Ung ensamstående gravid kvinna, som lever under existensminimum fick kr 3 000,00 i form av presentkort på ICA.
  • Ungdomsklubb i norra Sverige fick kr 20 000 till resa för åtta ungdomar med funktionsnedsättning.
  • Ung överviktigt man i södra Sverige, som lever på försörjningsstöd och väntar på operation, fick bidrag till kläder med kr 3 000.
  • Ensamstående mamma i Mellansverige, med omfattande sjukdomsbild och fyra barn, fick bidrag med kr 4 000 till tvättmaskin i form av presentkort på IKEA.

51 531 kronor ur Barnfonden

Till Barnfonden har inkommit 12 ansökningar, varav 8 beviljats bidrag och 4 fått avslag. Bidragen från Barnfonden har företrädesvis varit förstärkning av logers och lägers bidrag till barn med särskilda behov.

Exempel på bidrag:

  • Lägerverksamhet för barn med diabetes 10 000 kr
  • Läger för barn, som upplevt våld i sin närmiljö, 7 000 kr
  • Funktionshindrade barns deltagande i ridklubb 1 960 kr
  • Iordningsställande av ”stickrum” på Drottning Silvias barnsjukhus med 7 500 kr

Ur övriga fonder har utbetalats 15 000 kronor till studieresa för handikappade


(Publicerat 2014-08-14)