Odd Fellow stödjer ukrainska folket
Insamling till Ukrainska folket

Humanitärt stöd till Ukraina.

Odd Fellow Ordens humanitära stöd till det ukrainska folket uppgår nu över till 3,8 miljoner kronor!


Insamlingen startade genom att Odd Fellow Orden genom en donation från Humanitära fonden till UNHCR på 250 000 kronor gav stöd till det krigsdrabbade ukrainska folket.
Storlogen uppmanade de institutioner inom Orden att följa storlogens exempel och stödja UNHCR, FNs flyktingorgan med 90-konto och stor erfarenhet att ge stöd till människor i nöd och på flykt från krig.

Hjälpbehovet är fortsatt stort och flera hundra tusen ukrainare har flytt kriget, främst kvinnor och barn. Genom att ge stöd till UNHCR vet vi att stödet når de som bäst behöver det.

Många loger och läger i Odd Fellow Orden har hörsammat uppmaningen att bidra till insamlingen till stöd för det ukrainska folket.

De flesta medlen har gått till UNHCR, men även till bla SOS Barnbyar , Röda Korset och Frälsningsarmén. En del medel har också skänkts direkt till ukraniska familjer som kommit till Sverige.
Totalt har 168 loger och läger inrapporterat 191 bidrag inrapporterats per den 22 december 2022. Den sammanlagda summan uppgår till 3 802 886 kronor.

Uppdaterat 2022-12-27