Odd Fellow stödjer ukrainska folket
Insamlingen nu mer än tiofaldigad

Stöd till Ukraina.

Odd Fellow Orden har genom Humanitära fonden givit humanitärt stöd till det krigsdrabbade Ukraina genom att donera 250.000 kronor till UNHCR.

Storlogen uppmanar de institutioner inom Orden som planerar att ge stöd till det Ukrainska folket att följa storlogens exempel och stödja UNHCR, FNs flyktingorgan med 90-konto och stor erfarenhet att ge stöd till människor i nöd och på flykt från krig.

Hjälpbehovet är stort anger UNHCR och flera hundra tusen ukrainare har flytt kriget, främst kvinnor och barn. Genom att ge stöd till UNHCR vet vi att stödet når de som bäst behöver det.

Många loger och läger i Odd Fellow Orden har hörsammat uppmaningen att bidra till insamlingen till stöd för det ukrainska folket.

De flesta medlen har gått till UNHCR, men också SOS Barnbyar och ACT Svenska kyrka har erhållit bidrag. Hittills har 2 538 279 kronor skänkts! De flesta medlen har gått till UNHCR, men ockå till SOS Barnbyar , Röda Korset, Frälsningsarmén och ACT Svenska kyrka har erhållit bidrag. Per den 12 maj har 3 461 000 kronor skänkts!

Uppdaterat 2022-05-16