Odd Fellow stödjer ukrainska folket
Mer stöd till ukrainska folket

Humanitärt stöd till krigsdrabbade ukrainska folket

Odd Fellow Ordens humanitära stöd till det ukraniska folket uppgår hittills till över 3,8 miljoner kronor och nu skänker vi ytterligare 250 000 kr via Humanitära fonden.

Insamlingen startade genom att Odd Fellow Orden genom en donation från Humanitära fonden till UNHCR på 250 000 kronor gav stöd till det krigsdrabbade ukrainska folket.
Storlogen uppmanade de institutioner inom Orden att följa storlogens exempel och stödja UNHCR, FNs flyktingorgan med 90-konto och stor erfarenhet att ge stöd till människor i nöd och på flykt från krig.

Hjälpbehovet är fortsatt stort och flera hundra tusen ukrainare har flytt kriget, främst kvinnor och barn. Genom att ge stöd till UNHCR vet vi att stödet når de som bäst behöver det.

Många loger och läger i Odd Fellow Orden har hörsammat uppmaningen att bidra till insamlingen till stöd för det ukrainska folket.

De flesta medlen har gått till UNHCR, men har medel har också skänkts till Frälsningsarmén, Läkare utan gränser, Röda Korset, Pingstkyrkan, Rädda Barnen och SOS Barnbyar samt direkt till ukrainska flyktingar i Sverige.

Totalt har 171 loger och läger inrapporterat 197 bidrag. Den sammanlagda summan uppgår till över 3, 8 miljoner kronor.

Odd Fellow Orden har nu beslutat att genom Humanitära Fonden bidra med ytterligare 250 000 kronor. Denna gång går pengarna till Odd Fellow Orden i Polen och deras direkta hjälpinsatser. Under det gångna året har Odd Fellow Orden i Polen etablerat många kanaler för en effektiv hjälpverksamhet i Ukraina.