Hitta Odd Fellow

Sök på valfri ort för att hitta Odd Fellow-verksamheter i Sverige.

Intresserad?

Vill du veta mer om Odd Fellow och hur du kan bli medlem i Orden, vad det innebär och vad du kan göra för omvärlden? Fyll i vår intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Storsiren i Sverige
Cecilia Wikström Boman vald Storsire för Storlogeperioden 2024-2028

Cecilia Wikström Boman föddes den 19 maj 1964 och invigdes i Odd Fellow Orden år 1983. Hon är medlem i Rebeckalogen nr 114 Mareld i Strömstad och i Rebeckalägret nr 12 Vänerstrand. Hon bor i Strömstad, är gift med Göran (Odd Fellow broder) och har tre vuxna bonusbarn och två hundar.

Cecilia är IKT-pedagog/-samordnare vid administrativa kontoret inom Barn- och utbildningsförvaltningen i Strömstad. Hon har arbetat som lärare vid högstadie- gymnasieskola 1987-2015 och undervisat främst i matematik och naturvetenskapliga ämnen samt i olika datorämnen.


Hon är stiftare av och första övermästare i logen R 114 Mareld under åren 2013-2015. Hon blev upptagen i Storlogen år 2016, då hon utsågs till distriksstorsire. Vid Storlogemötet 2020 valdes hon till Vice Storsire och är nu vald Storsire för storlogeperioden 2024-2028. Cecilia blev veteran år 2008 och erhöll Vishetens grad 2017.