Hitta Odd Fellow

Sök på valfri ort för att hitta Odd Fellow-verksamheter i Sverige.

Intresserad?

Vill du veta mer om Odd Fellow och hur du kan bli medlem i Orden, vad det innebär och vad du kan göra för omvärlden? Fyll i vår intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Ordensledning 2016-2020
20 distriktsansvariga systrar

Rebeckasystrarnas verksamhet i Sverige är indelad i 20 distrikt. Dessa leds av systrar som har ämbetstiteln Distriktsstorsirer (förkortat DSS).
De är utnämnda av Storsiren och tjänstgör nu under storlogeperioden 2016-2020.