Margareta
Historik

Odd Fellow Orden

Odd Fellow Orden startade i Amerika 1819 och är således mer än 180 år gammal.

Den första logen i Sverige,  Logen nr 1 Scania,  instituerades i Malmö 1884 och därefter följde logen nr 2 Veritas i Trelleborg och ännu en Malmöloge, nr 3 Amicitia.
Samtliga var brödraloger.

Vår loge, nr 1 Margareta, är den första Rebeckalogen i Sverige.

Den instituerades den 14 april 1967 av sju systrar som då var medlemmar i vår moderloge, nr 11 Leonora Christine i Köpenhamn.

Dessa sju sk. petitionärer var:

Marianne Janmo, Malmö Ulla Christensson, Hässleholm
Ester Olofsson, Malmö  Margareta Löwdahl, Malmö
Marta Andersson, Eslöv  Annie Olsson, Ystad
Inga Franz´´en, Hässleholm

Marianne Janmo blev vår första ÖM, med Marta Andersson som PS och
Ethel Schelin som CM.

Vid institueringen överlämnade vår moderloge, till R1 Margareta, den ceremonistav som CM än i dag använder.

Vår loge har 5 dotterloger:

R11 Ingrid, Hässleholm
R15 S:ta Gertrud, Lund
R34 Victoria, Trelleborg
R58 S:ta Dorothea,Eslöv
R75 S:ta Magnhild, Malmö

Rebeckalogen nr 1 Margareta är uppkallad efter kronprinsessan Margareta, född den 15 januari 1882 och dotter till hertig Arthur av Connaught i England och hans maka prinsessan Louise Margarethe av Preussen. Hon var prinsessa av Storbritannien och Irland, när hon den 15 juni 1905 av ärkebiskopen av Canterbury i S:t George´s kapell i Windsdor Castle förmäldes med arvfursten Gustav Adolf, sedermera kronprins och Sveriges konung Gustav VI Adolf.

Skåne var prins Gustav Adolfs hertigdöme och Malmö fick som sig bör äran att först hälsa de nyförmälda välkomna till Sverige den 8 juli 1905.
Prinsessan Margareta uppträdde med kunglig värdighet och kvinnligt behag och hon var vidsynt och fördomsfri i sina intressen. Redan från första stund blev hon hela Skånes uppskattade vän.

Prinsessan Margareta kände varmt för de lidande och försökte lindra deras nöd med alla medel som var möjliga för henne. Hon bildade en mångfald organisationer och tog aktiv del i deras arbete liksom i andra humanitära sammanhang. Hon var konstnärligt intresserad, målade landskap i olja och pastell och var därtill en stor älskare av blommor.

Ur R1 Margaretas Minneskrift vid 25-årsjubiléet.