Luntertun
Ordenshuset Ängelholm

2015-08-11

Odd Fellow-huset med ordenslokaler i Ängelholm har adress Rönnegatan 2A. Fastigheten inrymmer även två butiker och fyra lägenheter. Dessa har dock adress Storgatan 44. Se vidare information under menyn Ordenshuset!
Foton uppdaterat 2020-10-23 1200 /PeO

Här kommer bildens bildtext. Här kommer bildens bildtext. Här kommer bildens bildtext.