S:t Klemens
Historik

Loge nr 28 S:t Klemens

Logen nr 28 S:t Klemens i Visby har 270 medlemmar. Logen är en av Sveriges 272 brödra- och Rebeckaloger. Tillsammans är vi mer än 40000 medlemmar och därmed är Odd Fellows landets största ordenssällskap.Orden strävar efter en ökad förståelse och tolerans mellan människor. Orden är ursprungligen Engelsk med rötter i medeltida skrå- och gillesväsende. I Sverige har Odd Fellow funnits sedan 1884 och i Visby är logen verksam sedan 1902. Framför allt arbetar vi för att hjälpa behövande i olika situationer i samhället, vilket sker genom stipendier ur våra fonder.