Anna Cederflycht
Överlämnande av julgåva

2017-12-18

ÖM Lisbeth Gustafsson och DN:s ordförande Britt-Marie Petersson överlämnar julgåva till Diakoniverksamheten i Västervik och till Clownerna på barnavdelningen på Västerviks sjukhus