Anna Cederflycht
Veteranteckenutdelning

2016-09-27

Vid en högtidlig ceremoni hedrades veteranerna Gunvor Eriksson, Berit Conradsson, Ann-Charlotte Björkberger, Anne Rollborn, Ingrid Österdahl, Birgitta Sjöblom och Harriet Larsson,
.
Veterantecknen utdelades av DSS Birgitta Fransson som tackade systrarna för goda
insatser i logens tjänst under alla år och önskade dem allt gott i framtiden.
Veteranernas tack framfördes av str Harriet Larsson.