Anna Cederflycht
Veteranteckenutdelning

2013-09-24

Rebeckadagen högtidlighölls vackert och värdigt med Rebeckaspel och orgelmusik av O Birgitta Nilsson. Vid en högtidlig ceremoni hedrades veteranerna Ulla Sethson, Gunvor Wanzelius Karlsson, Kristina Heltander och Ebba Ohlin. Veterantecknen delades ut av DSS Eva Ramö som tackade systrarna för mycket goda insatser i logens tjänst och önskade dem allt gott i framtiden. Str Ulla Sethson tolkade veteranernas tack för den erhållna utmärkelsen och de fantastiska åren med alla logens systrar.