Anna Cederflycht
Reception Sanningens grad

2022-05-10

Vid en högtidlig ceremoni ledd av CM Christina Dunger Pettersson upptogs systrarna Helena Tejle, Kerstin Severin, Agneta Rosberg, Carina Berg Egmyr och Anneli Bladström i Sanningens grad.