Anna Cederflycht
Rec Sanningens grad

2021-11-23

Vid en högtidlig ceremoni ledd av CM Christina Dunger Pettersson, upptogs systrarna Anna Adehorn, Ewa Webb, Lisbeth Sohlman, Kirsti Sedell Masters och Katja Jennekvist i Sanningens grad. Recipiendvärd var ExÖM Marieanne Masth.