Anna Cederflycht
Rec Invigningsgraden

2021-11-09

Vid en högtidlig ceremoni ledd av CM Christina Dunger Pettersson invigdes Sofhie Franzon.