Anna Cederflycht
Veteranteckenutdelning

2021-10-26

Vid en högtidlig ceremoni hedrades veteranerna Birgitta Bernhard, Margareta Andrae, Anita Blom och Lisbeth Gustafsson. Veterantecknen delades ut av DSS Birgitta Fransson, som tackade systrarna för goda insatser i logens tjänst och önskade allt gott i framtiden. Veteranernas tack framfördes av Lisbeth Gustafsson.