Anna Cederflycht
Ordenshuset

Vi är en av hyresgästerna hos Logen nr 25 Orion och Bifrost-Orden.

Den första logelokalen Rebeckalogen hyrde hos låg vid Stora Torget i Skandinaviska Bankens fastighet på tredje våningen. 

Denna lokal invigdes den 5 november 1905. År 1912 erhöll logen 3 rum och kök för klubblokaler i mellanvåningen vilka 1923 utökades med våningens fjärde rum som var bankens styrelserum. I samband med detta vidtogs omfattande ändringar och reparationer så att logen kunde förfoga över trevliga klubbrum. År 1934 gjordes en genomgripande reparation av vår logelokal som försågs med en vacker stjärnhimmel och en sinnrik svängbar anordning på ÖM-platsen för tredje gradens dekorationer. Arkitekt för denna ombyggnad var Lars Kolmodin från Lund. I SE-bankshuset var vi fram till augusti 1987.

Tillsammans med Bifrost-Orden köpte Odd Fellow-Logen nr 25 Orion dagens ordenshus /se bilden/ som tidigare var missionskyrka. Invigning av logelokalen ägde rum den 29 augusti 1987 av Storsire Dag Wallen.