Anna Cederflycht
Historik

Rebeckalogen nr 60 Anna Cederflycht i Västervik instituerades den 14 mars 1987.

Vår moderloge är Rebeckalogen nr 6 S:ta Birgitta i Linköping (som instituerades 1967). Närvarande vid detta tillfälle var bl.a. sex damer från Västervik, som vid den första gradgivningen fick sin Invigningsgrad.

  Dessa sex damer; Ingrid Flink, Märta Sävgård, Margit Ericson, Göta Ryberg, Ulla Wiström och Gunhild Larsson, fortsatte sedan att åka till Linköping för att få de återstående graderna.

  Efter 10 år lämnades information på brödralogen nr 25 Orions damklubb om Rebeckarörelsen. Därefter började de första sex systrarna arbeta mer aktivt för att väcka intresse, för att fler skulle bli Rebeckasystrar.

  1977 invigdes ytterligare 4 systrar från Västervik i Linköping och man började så smått tala om en Rebeckaklubb i Västervik. Målet var att så småningom bilda en Rebeckaloge i staden.

  Den 15 september 1984 konstituerades Rebeckaföreningen Anna Cederflycht av dåvarande Rådspresidenten Kerstin Stark.

  Namnet Anna Cederflycht har logen tagit efter en kvinna som bodde och verkade i Tjustbygden. Hon gjorde mycket gott bland fattiga och behövande.

  Logen nr 60 Anna Cederflycht instituerades av  dåvarande Storsiren Dag Walén den 14 mars 1987 och dess första ÖM blev Marieanne Masth.