Anna Cederflycht
Historik

Rebeckalogen nr 60 Anna Cederflycht i Västervik instituerades den 14 mars 1987.

Vår moderloge är Rebeckalogen nr 6 S:ta Birgitta i Linköping (som instituerades 1967). Närvarande vid detta tillfälle var bl.a. sex damer från Västervik, som vid den första gradgivningen fick sin Invigningsgrad.

  Dessa sex damer; Ingrid Flink, Märta SävgÃ¥rd, Margit Ericson, Göta Ryberg, Ulla Wiström och Gunhild Larsson, fortsatte sedan att Ã¥ka till Linköping för att fÃ¥ de Ã¥terstÃ¥ende graderna.

  Efter 10 Ã¥r lämnades information pÃ¥ brödralogen nr 25 Orions damklubb om Rebeckarörelsen. Därefter började de första sex systrarna arbeta mer aktivt för att väcka intresse, för att fler skulle bli Rebeckasystrar.

  1977 invigdes ytterligare 4 systrar frÃ¥n Västervik i Linköping och man började sÃ¥ smÃ¥tt tala om en Rebeckaklubb i Västervik. MÃ¥let var att sÃ¥ smÃ¥ningom bilda en Rebeckaloge i staden.

  Den 15 september 1984 konstituerades Rebeckaföreningen Anna Cederflycht av dÃ¥varande RÃ¥dspresidenten Kerstin Stark.

  Namnet Anna Cederflycht har logen tagit efter en kvinna som bodde och verkade i Tjustbygden. Hon gjorde mycket gott bland fattiga och behövande.

  Logen nr 60 Anna Cederflycht instituerades av  dÃ¥varande Storsiren Dag Walén den 14 mars 1987 och dess första ÖM blev Marieanne Masth.