Lapponica
Historik

Hur gick det till när vi fick Rebeckaloge i Gällivare- Malmberget?

1977 väcktes tanken att bilda en loge av Ingegerd Rutqvist, som då var bosatt i Gällivare. Hon hade ett par år tidigare invigts i loge nr12 Morgonstjärnan i Skellefteå. Tiden var inne för kvinnor att stå på egna ben och bilda loger! Hösten 1977 bildades loge nr24 Nornan i Boden och syster Ingegerd ville få med några systrar från Gällivare till denna loge. Rigmor Nysjö och undertecknad nappade på erbjudandet, utan att egentligen veta vad vi gav oss in på. På den tiden var informationen ej så grundlig, utan det mesta var hemligt. Vi stod nu inför en verklighet att ta oss till Boden, 23 mil tur och retur!

När vi fått våra första grader (som vi fick i en rasande fart) började vi att rekrytera de första medlemmarna från Odd Fellows Damklubb, eftersom de visste lite grand om vad det innebar med en loge. Efter sju år hade vi blivit 20 systrar och kunde då bilda förening och året var då 1984. Föreningen bildades i Pelarsalen i dåvarande Nex hotell. Bröderna i B49 Polstjärnan använde också den som Ordenslokal. Föreningens namn blev Lapponica och verkade i nästan två år innan logen kunde bildas.

Under dessa år arbetade vi frenetiskt. Det var mycket som skulle göras. Under denna tid blev bröderna uppsagda från Nex hotell och nu stod vi utan logelokal! Det löste sig genom en flyttning till Malmberget där Druiderna hade en logegård som vi fick hyra in oss i. Här var vi tvungna att inreda lokalen så att alla loger skulle kunna använda den. Syster Gudrun och jag vävde och broderade våra textilier, som vi fortfarande använder. Den handknypplade spetsen runt altaret har Gudruns mamma gjort och skänkt. Skådespelardräkterna tillverkades med hjälp av våra systrar.

Den 20 september 1986 var den stora dagen inne då Druidgården invigdes av Storsire Dag Wallén. Ett speciellt högtidsspel genomfördes av bröderna i R49 Polstjärnan. En sal ska alltid invigas innan den kan användas till logelokal! Efter förfriskningar instituerades vår loge nr59 Lapponica av DSS Erik Kristensson. Som Stormarskalk tjäntgjorde..................................Rådspresident Ethel Schelin från Malmö var också närvarande. Stiftarna blev: Vivan Backteman, Inga-Britt Christensen, Gudrun Gudmundsson, Gudrun Heinonen, Rigmor Nysjö, Birgitta Olsson-Lasu. Av dessa finns bara tre kvar i logen.

Sammanlagt var vi nu 34 systrar. Efter detta installerades ämbetsmännen för perioden 1986-1988: ÖM Birgitta Olsson-Lasu, UM Rigmor Nysjö, PS Gudrun Gudmundsson, CM Ingrid Littorin, FS Inga-Britt Christensen, SkM Vivan Backteman, Tj ExÖM  Rut Westerlund. Av dessa är det endast tre kvar i logen.

Dagen efter gavs Invigningsgraden till sex systrar. Logen fick nu extra tillskott av systrar från Kiruna. De hade till en början gått med i R30 Jungfru Marie Nycklar i Luleå. Nu skulle resvägen bli betydligt kortare för dem. I två år fick vi behålla Kirunasystrarna innan de var så många, att de kunde bilda förening och den 16 november 1991 instituerades R73 Aurora Borealis. Vi hade fått en dotterloge! 

Nu hopade sig mörka moln igen! LKAB ville inte förlänga kontraktet på  Druidgården. Gruvan skulle utökas och vi måste flytta!  Stora ansträngningar gjordes för att hitta en lokal. Druid-, Birgitta-, Odd Fellow- och Rebeckalogen beslöt sig då för att gå ihop och köpa Domänverkets kontor och det är den lokal som vi befinner oss i nu. Efter stora insatser av både systrar och bröder kunde vi köpa lokalen och den byggdes om till ändamålsenliga loaler för logebruk. I näraro av bl a Storsiren Arne Bäckman och rådspresident Ingegerd Meyerhoff invigdes lokalen och huset fick sedemera namnet Logården Hedeberga. 

Berättat av Birgitta Olsson- Lasu