Drottning Louise
Information

Alla logekvällar börjar kl 18.30 om inget annat anges. Övning före gradgivning äger rum kl 18.15, dagen innan gradgivning, om inget annat meddelas. Anmälan till måltid ska ske till KM senast söndag innan loge. Du som har fast kryss måste ringa om du inte kan komma!

2020-03-13
all logeverksamhet inställd tills vidare 

2020-03-23
information om storlogemöte på distans har gått ut via e-post till samtliga systrar.

2020-04-01
Storlogemötet har valt Björn Boström till Storsire perioden 2020-2024 samt till

Ny DSS för distrikt 14 är syster Eva Restorp, logen nr 87 Eva Bergenstråhle i Sala.

2020-04-03
Information från vår ÖM samt årsberättelse har skickats via e-post till samtliga systrar.