Margareta Fredkulla
Rebeckaloge 108

Under flik information finns månadens sammanträden, program, meny etc. Fliken uppdateras kontinuerligt. Månadsavgift för 2024 är kr 115:- per månad eller 1380:- per helår . Sammanträdesdagar se rubrik möteskalender. Sommarsammanträden juni och augusti.

Fakta

Distrikt

3

Instituerad

2007-10-27

Installering

Mötesdagar

2:a och 4:e tisdagen i månaden.

Säte

Kungälv

Län

Västra Götalands län

Besöksadress

Adress

Gamla Gärdesgatan 10 B

Ort

Kungälv

Postadress

Adress

Gamla Gärdesgatan 10 B

Postadress

442 30 Kungälv

Kontaktinformation

TelefonInstitution

TelefonKontakt

ÖM Marie-Louise Fahl Carlsson, 0723-018171

 

 

 

Bankgiro

5748-3406

Plusgiro