Nanna Svartz
Rebeckaloge 106

Fakta

Distrikt

14

Instituerad

2007-03-10

Installering

Udda år

Mötesdagar

1:a och 3:e onsdagen i månaden

Säte

Västerås

Län

Västmanlands län

Besöksadress

Adress

Källgatan 13

Ort

Västerås

Postadress

Adress

Källgatan 13

Postadress

722 11 VÄSTERÅS

Kontaktinformation

TelefonInstitution

TelefonKontakt

 

 

 

Bankgiro

Plusgiro

41 17 06-5