Järnbäraland
Storsire Björn Boström delade ut veterantecken

2018-10-25

Broder Stig Helenius fick jubelveterantecken efter 50 år i Odd Fellow
Broder Jonas ekström fick veterantecken efter 25 år i Odd Fellow

bakre raden Storrepresentant Sven Erik Gustafsson, Distriktstorsire Lars Melin, Storsire Björn Boström, Distriktstorsire Hugo Tamm.
Främre raden jubelveteran Stig Helenius, Övermästare Alf Bakken, veteran Jonas Ekström