Järnbäraland
förberedelser inför vandringslägret

2018-04-15

Nu är det förberett inför vandringslägret i Vansbro.
90 patriarker deltar i måndagens lägermöte.